Image
image
image
image


History:


History of Shorinji Kempo

Shorinji kempo grundades av So Doshin 1947. Han utvecklade ett system som bygger på de tekniker och den filosofi han lärt sig i Kina. So Doshin ville återskapa den tanke Boddhidharma haft när han lärde ut kampkonst och zenfilosofi i Shaolintemplet. Shorinji Kempo baseras på enighet mellan styrka och kärlek.

ALLMÄNT
Shorinji Kempo är inte bara fysisk träning utan också mental. Den fysiska sidan består av tre delar; hårda tekniker; goho, såsom slag, sparkar, blockeringar etc. och mjuka tekniker, juho, vilka är fritagningar, nedbrytningar, kast osv. Den tredje delen, seiho, är ackupressurmassage, benkorrigeringar etc. Den mentala träningen kan delas in i meditation och teorilektion om Shorinji Kempos filosofi. Som bidrar till ett förstärkt självförtroende.

TRÄNINGEN
Shorinji Kempo tränas i dojo, träningslokal. Man tränar barfota och har på sig en vit träningsdräkt och ett bälte.

ORGANISATION
Organisationen leds av World Shorinji Kempo Organisation (WSKO), från Shorinji Kempo huvudkontor i Japan, vilka även utfärdar alla graderingscertificat. Samtliga Shorinji Kempoföreningar i Sverige är anslutna till Svenska Shorinji Kempoförbundet och till Svenska Budoförbundet.image


image
image